Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư: Viện Huyết học và Truyền máu TW
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 250 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017

Chi tiết dự án

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là tuyến cao nhất trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh về chuyên khoa huyết học và tổ chức công tác truyền máu.
Lượng bệnh nhân lớn đồng nghĩa với việc lượng nước thải kèm theo cũng rất lớn có thể gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Vì vậy mà trạm xử lý nước thải với công suất 250 m3/ngày.đêm đã được VESA nghiên cứu và đưa vào vận hành tại bệnh viện từ năm 2017 giải quyết các vấn đề về nước thải của bệnh viện đem lại các trải nghiệm tốt cho bệnh nhân.
Thiết bị sử dụng: Màng MBR GS YUASA.