Các hệ thống khác

, , ,

Hệ thống xử lý nước sạch, nước thải – Nhà máy chế biến suất ăn hàng không Cam Ranh

 • Địa điểm: Cam Ranh, Khánh Hòa
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không VN
 • Phân loại: Xử lý nước sach, xử lý nước thải
 • Công suất:
  • Hệ thống XLNS: 180m3/ngày.đêm
  • Hệ thống XLNT: 150m3/ngày.đêm
 • Giai đoạn thực hiện: 2016 – 2017

Xem chi tiết

, , ,

Hệ thống xử lý nước sạch, nước thải – Nhà máy chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

 • Địa điểm: Nội Bài, Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không VN
 • Phân loại: Xử lý nước sach, xử lý nước thải
 • Công suất:
  • Hệ thống XLNS: 180m3/ngày.đêm
  • Hệ thống XLNT: 150m3/ngày.đêm
 • Giai đoạn thực hiện: 2016 – 2017

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

 • Địa điểm: Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Đầu Tư Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Nẵng
 • Phân loại: Xử lý nước thải
 • Công suất: 360m3/ngày.đêm
 • Giai đoạn thực hiện: 2016 – 2017

Xem chi tiết