Bể tuyển nổi

  • Bể tuyển nổi là thiết bị xử lý nước.
  • Tuyển nổi (DAF) là quá trình tách/lỏng hoặc lỏng/lỏng để loại bỏ các chất keo, dầu và mỡ,… Quá trình tuyển nổi sẽ tạo ra một lượng lớn các bong bóng siêu nhỏ (3 ~ 20 μm), là chất mang để trộn, tiếp xúc và kết dính với chất rắn lơ lửng, và đưa chất rắn lơ lửng nổi lên bề mặt nước. Sau đó phần cặn nổi sẽ được thu bằng máy hớt bọt.
  • Bể tuyển nổi sẽ xử lý sơ bộ nước thải công nghiệp: thực phẩm, dược phẩm, dệt nhuộm, chất bán dẫn, máy móc, hóa chất, nuôi trồng thủy sản,…
  • Nhà máy xử lý nước thải: tiền xử lý, nâng cấp, loại bỏ phốt pho.
  • Công trình nước: loại bỏ tảo.
  • Hệ sinh thái: lọc nước sông hồ, xử lý nước cảnh quan.
  • Khử nước muối biển.

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị tuyển nổi áp lực – Dòng IDAF & IDAF2

Thiết bị tuyển nổi  Tuyển nổi (DAF) là quá trình tách/lỏng hoặc ...

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị tuyển nổi áp lực dòng DAF & DAF2

Thiết bị tuyển nổi Tuyển nổi (DAF) là quá trình tách/lỏng hoặc ...

Giá bán: Liên hệ