Xử lý nước sạch

Công nghệ xử lý nước sạch bằng hệ thống lọc áp lực nhiều cấp lọc

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng Hệ thống lọc áp lực nhiều cấp lọc Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng Hệ thống lọc áp lực ...

Xem chi tiết

Công nghệ xử lý nước sạch bằng phương pháp màng RO

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng phương pháp màng RO   Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng phương pháp lọc màng RO Mô tả ...

Xem chi tiết

Xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực Mô tả ...

Xem chi tiết

Quy trình xử lý nước cấp sinh hoạt phổ biến

Hiện nay nhiều nhà máy nước vẫn áp dụng các bước cơ bản dưới đây để xử lý nước ngầm và nước bề mặt thành nước cấp sinh hoạt. Tuy nhiên, ...

Xem chi tiết