Xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực

Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực

Mô tả công nghệ:

–     Nước nguồn được sẽ được xử lý bằng công trình lắng để lắng các hạt cặn có kích thước lớn, sau đó được lọc trong bằng hệ thống bể lọc nhanh trọng lực nhằm loại bỏ các hạt cặn có kích thước nhỏ, cuối cùng được bổ sung hóa chất khử trùng để khử trùng vi khuẩn.

–     Bể lọc nhanh trọng lực hở được xây dựng bằng bê tông cốt thép, Bể lọc có hệ thống phân phối nước và gió rửa lọc bằng sàn chụp lọc. Bể lọc có thể có 02 ngăn hoặc 01 ngăn lọc. Chiều cao lớp nước trên mặt cát lọc lớn hơn hoặc bằng 1.2 m; vận tốc lọc từ 6-10 m/h.

Hình 2: Một dạng của bể nhanh trọng lực.

1-Ống dn nước thô; 2-Hệ thống khoan lỗ phân phối nước rửa và thu nước lọc; 3-Ống dẫn nước lọc về bể chứa nước sạch; 4-Ống xả nước rửa lọc; 5-Máng phân phối nước thô và thu nước rửa; 6-Ống dẫn nước sạch vào rửa bể lọc; 7-Mương thoát nước rửa; 8 Mương tập trung nước rửa lọc; 9-Hệ thống ống dẫn và phân phối gió.

Ưu điểm:

–     Hệ thống xử lý đơn giản.

–     Thích hợp với hệ thống xử lý có công suất lớn cỡ nghìn m3 nước / ngày.

–     Chi phí đầu tư thấp.

Nhược điểm:

–     Phương án sử dụng bể xử lý xây dựng; các thiết bị lắp ghép nên tính ổn định khi hoạt động không cao, tốn nhiều nhân công vận hành,

–     Là phương pháp xử lý nước truyền thống nên tốn nhiều diện tích,

–     Không phù hợp với những hệ thống có công suất nhỏ,

–     Sử dụng bể lọc hở nên có hiện tượng phát sinh tảo, rêu, xác côn trùng trong bể lọc làm ảnh hưởng tới chất lượng xử lý nước,

Phạm vi áp dụng:

–     Phương thức xử lý nước này có thích hợp các nhà máy có công suất lớn cỡ nghìn m3/ngày với yêu cầu chất lượng nước sau xử lý không cao.