Bảo trì, bảo dưỡng các công trình xử lý nước

Công ty TNHH Nước và Vệ sinh Môi trường Việt Nam cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì, nâng cấp, cải tạo các hệ thống xử lý nước thải.

Bảo dưỡng hệ thống Xử lý nước thải Ga Vinh

Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước thải Dự án Mỹ Đình Pearl

Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước cấp tòa nhà Bắc Hà