Xử lý nước thải sân bay

Đặc trưng nước thải

Nước thải sân bay có nguồn gốc chủ yếu từ nước thải sinh hoạt của hành khách, người thân, các nhân viên sân bay. Lượng nước này chiếm lưu lượng lớn nhất trong tổng lưu lượng nước thải phát sinh hằng ngày của sân bay.

Ngoài ra nước thải sân bay còn phát sinh từ các nguồn:

  • Nước thải từ phòng vệ sinh trên máy bay. Lượng nước thải này đã được xử lý sơ bộ lượng phân bằng cách dùng một loại enzym có khả năng phân hủy phân trong nước.
  • Nước thải vệ sinh sàn khu vực tiếp đón, văn phòng, các toa trên máy bay,…
  • Đối với một số sân bay có khu vực căn – tin phục vụ ăn uống, lượng nước thải còn phát sinh ra ở khu vực nhà bếp.

Nước thải sân bay chủ yếu là nước thải sinh hoạt nên có tính chất như một loại nước thải sinh hoạt thông thường.Thành phần CDO, BOD, SS, coliform,… ở mức trung bình. Phù hợp với phương pháp xử lý bằng sinh học.