Khu công nghiệp

, ,

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Thép Hòa Phát, khu công nghiệp Dung Quất

Địa điểm: Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lương Hải Hưng
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 100m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2019-2020

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy may Thời trang Star

Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Sơn
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 500 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018-2019

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Aiden, KCN Nam Sách, Hải Dương

Địa điểm: Nam Sách, Hải Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Takasago Việt Nam
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 108m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2019

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH SY VINA

Địa điểm: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SY VINA
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 40 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Xưởng in Nhà máy may TNG Thái Nguyên

Địa điểm: Đại Từ, Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 2m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Công nghiệp Sun Hua Việt Nam

Địa điểm: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sun Hua Việt Nam
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 30 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017-2018

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Công nghiệp Diamond

Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Diamond
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 20m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Công ty Shinwon Ebenezer

  • Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam
  • Phân loại: Xử lý nước thải
  • Công suất: 400m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: 2014 – 2015

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Công ty CP Phượng Hoàng Xanh Phenikaa

  • Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Phượng Hoàng Xanh
  • Phân loại: Xử lý nước thải
  • Công suất: 25m3/ngày.đêm và 50m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: 2015

Xem chi tiết