Khu công nghiệp

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Công ty Shinwon Ebenezer

 • Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam
 • Phân loại: Xử lý nước thải
 • Công suất: 400m3/ngày.đêm
 • Giai đoạn thực hiện: 2014 – 2015

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Công ty CP Phượng Hoàng Xanh Phenikaa

 • Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Phượng Hoàng Xanh
 • Phân loại: Xử lý nước thải
 • Công suất: 25m3/ngày.đêm và 50m3/ngày.đêm
 • Giai đoạn thực hiện: 2015

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý môi trường nước thải, chất thải công nghiệp – Xí nghiệp đầu máy Yên Viên

 • Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Liên hiệp Sức kéo Đường sắt
 • Phân loại: Xử lý nước thải
 • Công suất: 10m3/ngày.đêm
 • Giai đoạn thực hiện: 2013

Xem chi tiết