Trạm xử lý nước thải Q = 50 m3/ ngày

Chủ đầu tưCông ty Cổ Phần Phượng Hoàng Xanh

Địa điểm: Khu CN Thạch Thất, Hà Nội

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời