Hệ thống xử lý nước thải trạm y tế 7 Phường Quận Thanh Xuân

Địa điểm: Quận Thanh Xuân
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 7 trạm 
Giai đoạn thực hiện: 2022

Chi tiết dự án

Xử lý nước thải trạm y tế hay xử lý nước thải bệnh viện là một trong những lĩnh vực thế mạnh của VESA. Hệ thống xử lý trạm y tế các phường thuộc quận Thanh Xuân được Vesa lên thiết kế, thực hiện một cách nhanh chóng trong vòng 1 tháng.

Các trạm xử lý nước thải y tế bao gồm:

  • Trạm xử lý nước thải phường Nhân Chính
  • Trạm xử lý nước thải phường Thượng Đình
  • Trạm xử lý nước thải phường Khương Trung
  • Trạm xử lý nước thải phường Hạ Đình
  • Trạm xử lý nước thải phường Khương Đình
  • Trạm xử lý nước thải phường Khương Mai
  • Trạm xử lý nước thải phường Phương Liệt
  • Trạm xử lý nước thải phường Thanh Xuân Bắc

Với thiết kế sử dụng bể Composite chế tạo sẵn mang thương hiệu Vesa. Tiết kiệm được diện tích sử dụng, mang lại hiệu quả cao trong quá trình xử lý.

Việc nâng cao chất lượng cho y tế cơ sở luôn là bài toán được đặt ra và tìm cách tháo gỡ của các lực lượng các cán bộ, nhiên viên và các cấp lãnh đạo. Không phải chỉ nâng cao về chất lượng phục vụ, chất lượng các y bác sĩ, chất lượng các thiết bị y tế. Mà thực tế, chúng ta cần nâng cao cả chất lượng xử lý các chất thải, nước thải y tế.

VESA thật tự hào góp một phần công sức nhỏ cho những dự án mang ý nghĩa công cộng, phục vụ cồng đồng.

Xem tất cả các dự án TẠI ĐÂY