Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Thép Hòa Phát, khu công nghiệp Dung Quất

Địa điểm: Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lương Hải Hưng
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 100m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2019-2020

Chi tiết dự án

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được thành lập tháng 2/2017 là chủ đầu tư xây dựng, vận hành Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Với công suất 100m3/ngày.đêm, VESA đã thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp cho nhà máy góp phần giữ gìn vệ sinh của nhà máy cũng như tạo cảm giác thoải mái cho các nhân viên hoạt động tại đây. Hệ thống được đưa vào hoạt động từ năm 2019-2020.

Xem thêm các dự án khác TẠI ĐÂY