Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Công nghiệp Sun Hua Việt Nam

Địa điểm: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sun Hua Việt Nam
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 30 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017-2018

Chi tiết dự án

Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sun Hua Việt Nam là công ty sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic được đầu tư vốn từ Đài Loan.
Thực hiện công trình hệ thống xử lý nước thải 30 m3/ngày.đêm, VESA đã áp dụng công nghệ tiên tiến, được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng để tối ưu hệ thống xử lý, làm sạch môi trường. Hệ thống đã đưa vào hoạt động và sử dụng từ năm 2017-2018.