Xử lý nước thải

, ,

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung cư Bohemia Residence

Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 385 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018-2019

Xem chi tiết

, , ,

Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải sinh hoạt Dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort

Địa điểm: Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần kỹ thuật Sigma
Phân loại: Xử lý nước sach, xử lý nước thải
Công suất: Hệ thống XLNS: 54m3/ngày.đêm
Hệ thống XLNT: 989m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2020

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Xí nghiệp đầu máy Vinh

Địa điểm: Vinh, Nghệ An
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực 1 – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 20 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018-2019

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Khách sạn Great Dragon Hotel

Địa điểm: Sầm Sơn, Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư FORTUNE
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 200m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2019

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt Khu chung cư Sun Grand

Địa điểm: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 50 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy may Thời trang Star

Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Sơn
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 500 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018-2019

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Aiden, KCN Nam Sách, Hải Dương

Địa điểm: Nam Sách, Hải Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Takasago Việt Nam
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 108m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2019

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH SY VINA

Địa điểm: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SY VINA
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 40 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống xử lý nước thải Xưởng in Nhà máy may TNG Thái Nguyên

Địa điểm: Đại Từ, Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 2m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017

Xem chi tiết