Hệ thống xử lý nước thải Khách sạn Great Dragon Hotel

Địa điểm: Sầm Sơn, Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư FORTUNE
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 200m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2019

Chi tiết dự án

Khách sạn Great Dragon hiện là một trong những khách sạn hiện đại được xây dựng tại Thành phố Sầm Sơn với quy mô gồm 01 tầng hầm10 tầng nổi và 01 tum, cao 39,5m, diện tích xây dựng khoảng 2.230 m2. Công năng sử dụng làm khách sạn và thương mại dịch vụ.
Hệ thống xử lý nước thải (công suất vận hành 200m3/ngày.đêm), được VESA thiết kế và thi công lắp đặt đã và đang vận hành bền bỉ từ 2019, góp phần bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.