Tư vấn thiết kế công trình xử lý môi trường

Xử lý nước thải Chăn nuôi

Đặc trưng nước thải Đặc trưng quan trọng nhất của nước thải phát sinh từ các trang trại chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn là Hàm ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải giặt là

Đặc trưng nước thải Tính chất của nguồn thải. Nước thải chảy vào hệ thống xử lý xuất phát từ hoạt động giặt là Đề xuất sơ đồ công nghệ ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải bệnh viện

Đặc trưng của nước thải Nước thải chảy vào trạm xử lý nước thải xuất phát từ hoạt động bênh viện: Nước thải khu vệ sinh từ các phòng. ...

Xem chi tiết

Công nghệ xử lý nước thải bằng MBR

Công nghệ xử lý nước thải bằng MBR Công nghệ MBR: Công nghệ hiếu khí kết hợp màng lọc MBR là một trong những phương án công nghệ tiên ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải bằng Công nghệ Sinh học kết hợp giá thể vi sinh di động MBBR

Công nghệ Sinh học kết hợp giá thể vi sinh di động MBBR là sự kết hợp của 2 quá trình tuần hoàn bùn hoạt tính và quá trình cố định vi ...

Xem chi tiết

Công nghệ xử lý nước sạch bằng hệ thống lọc áp lực nhiều cấp lọc

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng Hệ thống lọc áp lực nhiều cấp lọc Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng Hệ thống lọc áp lực ...

Xem chi tiết