Xử lý nước thải bệnh viện

Đặc trưng của nước thải

Nước thải chảy vào trạm xử lý nước thải xuất phát từ hoạt động bênh viện:

  • Nước thải khu vệ sinh từ các phòng. (bao gồm Nước đen là nước thải phát sinh từ xí, tiểu; Nước xám là nước thải phát sinh từ chậu rửa, bồn tắm) dòng nước thải này chảy vào bể tự hoại hai bên tòa nhà, sau đó chảy vào bể điều hòa nước thải.
  • Nước thải từ nhà bếp, chứa nhiều dầu mỡ. Dòng nước thải này chảy vào bể tách mỡ, sau đó chảy sang bể điều hòa.
  • Nước thải xạ trị, chảy vào bể phân rã. Sau đó chảy về bể điều hòa.

Đề xuất công nghệ

Phương án: Công nghệ MBR

Công nghệ hiếu khí kết hợp màng lọc MBR là một trong những phương án công nghệ tiên tiến nhất. Các khoang trong thiết bị hợp khối hiếu khí MBR cũng gồm các ngăn xử lý như điều hòa, thiếu khí, hiếu khí, ủ bùn. Tuy nhiên khoang lắng được thay bằng khoang chứa màng lọc MBR.

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ MBR.

Mô tả các hạng mục công trình

  • Song chắn rác: Chặn rác bảo vệ bơm và màng lọc
  • Bể điều hòa: Tiếp nhận nước thải, điều hòa lưu lượng nước thải. Tại bể điều hòa có hệ thống bơm điều tiết lưu lượng hoạt động theo tín hiệu của phao báo mực nước. Để tách váng nổi trong bể, 01 thùng bơm được lắp đặt đảm bảo ngăn cách khu vực bơm nước thải và váng nổi, tạo điều kiện cho bơm hoạt động tốt.
  • Bể kỵ khí: Phân hủy các chất hữu cơ, chuyển hóa các chất hữu cơ từ dạng khó phân hủy thành các chất dễ phân hủy hơn. Tạo điều kiện tốt cho các công trình sinh học phía sau.
  • Bể sinh học thiếu khí: Xử lý tổng hợp các chất ô nhiễm có chứa Nitơ và Phốt pho. Tại đây, quá trình khử NO3 thành khí N2 được diễn ra trong môi trường yếm khí, NO3 dóng vai trò chấp nhận Electron. Vi khuẩn thu năng lượng để tăng trưởng từ quá trình chuyển NO3 thành khí N2.
  • Bể hiếu khí: có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ, nitrat hóa amoni, loại bỏ một phần mầm bệnh trong nước thải. Hệ thống phân phối khí dạng bọt tinh được lắp đặt dưới bể xử lý tăng hiệu quả khuyết tán oxy vào nước. Lượng oxy này có nhiệm vụ oxy hóa trực tiếp chất hữu cơ, một phần lượng oxy còn lại có nhiệm vụ trộn đều bùn hoạt tính với nước
  • Bể lọc màng MBR: Các modul màng lọc MBR có nhiệm vụ tách bùn, và vi khuẩn có trong nước thải, duy trì nồng độ bùn trong công trình, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý.
  • Bể chứa bùn: Lưu trữ và xử lý phần bùn cặn phát sinh trong các công trình xử lý. Phương pháp xử lý là ổn định bùn bằng phương pháp hiếu khí, giảm thiểu phát sinh mùi.