Tư vấn thiết kế công trình xử lý môi trường

Công nghệ xử lý nước sạch bằng phương pháp màng RO

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng phương pháp màng RO   Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng phương pháp lọc màng RO Mô tả ...

Xem chi tiết

Xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực

Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước sạch bằng bể lọc nhanh trọng lực Mô tả ...

Xem chi tiết

Quy trình xử lý nước cấp sinh hoạt phổ biến

Hiện nay nhiều nhà máy nước vẫn áp dụng các bước cơ bản dưới đây để xử lý nước ngầm và nước bề mặt thành nước cấp sinh hoạt. Tuy nhiên, ...

Xem chi tiết

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải bằng phương pháp hoá học Các phương pháp làm sạch khí thải rất đa dạng, khác nhau về cấu tạo thiết bị cũng như về công ...

Xem chi tiết

Xử lý chất thải rắn

Các phương pháp xử lý chất thải rắn Ở Việt Nam trong các năm tới đây xu thế xử lý chất thải rắn có sự khác biệt giữa các ...

Xem chi tiết