VESA cùng bạn hành động nhân Ngày Nước Thế giới

Hôm nay 23.3.2023 là Ngày Nước Thế giới. Chủ đề của Ngày Nước Thế giới được Liên Hợp Quốc phát động năm nay là “Accelerating Change – Thúc đẩy sự thay đổi”. Theo đó, chúng ta cần hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và cải thiện điều kiện vệ sinh trên toàn cầu. Từ những hành động nhỏ của mỗi cá nhân có thể tạo nên sự thay đổi lớn.

Vậy thì, ngay từ lúc này, bạn, gia đình, trường học và cả cộng đồng hãy chung tay thực hiện bảo vệ tài nguyên nước bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, tiêu thụ và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày. Vì nước là nguồn sống của tất cả chúng ta, hãy thực hành tiết kiệm nước mỗi ngày bạn nhé!