VESA trả lời phỏng vấn của Tạp chí “Tự động hoá ngày nay”

Ông Phạm Văn Ánh, Vị Phó Giám đốc của Vesa đã trả lời phỏng vấn của Tạp chí “Tự động hoá ngày nay” về Sự kiện tham dự Triển lãm Vietbuild Hà Nội lần 1 2023 của Vesa và những thế mạnh về sản phẩm – dịch vụ mà Vesa mang tới.

Chi tiết xin mời xem đoạn video dưới đây: